Годишна програма за управление за разпореждане и управление на общинската собственост

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Каварна за 2018 г.

Годишна Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Каварна за  2018 г. Приета с Решение № 404 по Протокол № 31 от 2.02.2018 г.