Социални дейности

Социални звена

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА Адрес: гр.Каварна  ул. "Ст.Караджа" № 35 Ръководител: Силвия Ляпова Телефон: 0570/901 97 Е-mail: kavarna1@sonikstart.eu Центърът за обществена подкрепа е делегирана от държавата дейност, управлението е предоставено на фирма „СОНИК СТАРТ” ООД. В центъра се предлагат комплекс от социални услуги, насочени към превенция на…