ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОП-01-2020/11.06.2020г. - Открита процедура н за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка хранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Каварна“ по обособени позиции: Обо

ОП-01-2020/11.06.2020г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Каварна“ по обособени позиции:  Обособена позиция №1 „Хляб и хлебни изделия ”;  Обособена позиция №2 “Мляко и млечни продукти“;  Обособена позиция №3 „Месо, месни продукти и риба“; Обособена позиция №4 „Плодове и зеленчуци“;  Обособена позиция №5 „Тестени изделия“;  Обособена позиция №6 „Варива“;  Обособена позиция №7 „Консерви и захарни изделия”;  Обособена позиция №8 „Бакалия“.

Прикачени файлове


Решение за прекратяване

 

Прикачени файлове


Обявление за възложена поръчка

 

Прикачени файлове