ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПС-06-2020/12.06.2020г. - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Улична канализация по улици в гр. Каварна“, както следва: Улична канализация по ул. ,,Сава Ган

ПС-06-2020/12.06.2020г. - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Улична канализация по улици в гр. Каварна“, както следва:  Улична канализация по ул. ,,Сава Ганчев", в участъка от ул. ,,Марица" до ул. ,,Васил Левски";  Улична канализация по ул. ,,Еранос", в гр. Каварна;  Улична канализация по ул. ,,Райко Даскалов", от ул. ,,Шипка" до ул. ,,Сава Ганчев", гр. Каварна“

Прикачени файлове


Протоколи от работата на комисията

 

Прикачени файлове


Съобщение за отваряне на ценови предложения

 

Прикачени файлове


Решение за избор на изпълнител

 

Прикачени файлове


Прикачени файлове