Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности 

 

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

 

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: 

В периода от 14.08.2019 г. до 17.08.2019 г. от 05.00 ч. до 10:00 ч.  фирма „БИО БАДЕМИ“ ООД ще проведе третиране на БАДЕМОВИ ДРЪВЧЕТА с препарат Дека 2,5 ЕК, при доза 0,04% и Делан Про 5л, при доза 250 гр./дка с карантинен срок 35 дни.Третирането ще се извършва в землището на гр. Каварна, в масиви 46 и 113 на обща площ от 300 дка, отстоящи от населеното място на 1,5 км. и от съседно землище на 3 км. срещу бадемов семеяд и листна въшка.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Валентин Георгиев Балев.