Окончателни списъци на комисията по картотекиране

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каварна, обявява окончателните списъци на комисията по картотекиране относно лицата и семействата, които отговарят или не отговарят на условията на чл. 18 ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища в сайта на Община Каварна www.kavarna.bg, секция „Обяви и съобщения“
В 14 дневения срок от датата на публикуването не са постъпили искания, жалби и възражения на електронния адрес: obshtina@kavarna.bg или в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица“ № 26.