Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности
Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:
В периода от  18.04.2019г. до 25.04.2019г. от залез слънце до 10.00ч. на следващия ден  фирма „АГРОСПЕКТЪР“ ООД ще проведе третиране на пшеница с хербицид  Секатор /10мл./, който няма карантинен срок и фунгициди Солигор /70мл./ или Капало /100мл./ с карантинен срок 35 дни. Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, с.Септемврийци, с.Било, с.Селце, с.Топола, с.Крупен, с.Челопечене, с.Иречек, с.Видно, с.Раковски, с.Белгун, с.Нейково. Третирането се извършва срещу плевели и болести в пшеничните посеви. За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия Никола Стаменов Ангелов.