Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства в град Каварна

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности
Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:
В периода от  17.04.2019г. до 20.04.2019г. от 10.00ч. до 16.00ч.  фирма „АДМИРАЛ ГРУП 3“ ЕООД ще проведе третиране на пшеница с препарат ТАНГО СУПЕР при доза 80мл/дка с карантинен срок 50 дни и ЛЕБОЗОЛ АМИНОЗОЛ срещу кафява ръжда, листен пригор, листно подхранване и широколистни плевели. Третирането ще се извършва в землището на с.Нейково, общ.Каварна, масив 2 на площ от 154,000 дка /граничи със землище Било/.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря  Борислав Георгиев Асенов.