Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности
Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, общ.Каварна, както следва:
В периода от 20.05.2019г. до 22.05.2019г. след залез слънце, фирма „ЕВРОАГРО“ ЕООД ще проведе третиране на ПШЕНИЦА с препарат  ДИАМАНТ МАКС, при доза 150мл./дка и карантинен срок 35 дни.  Третирането ще се извършва в землището на гр. Каварна в масив 45 на площ от 660дка, отстояние от населено място 1км. и от съседно землище на 5км. и масив 47 на площ от 180дка, отстояние от населено място 2км и от съседно землище на 4км., срещу видове ръжда.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря  Иван Петров Неделчев.