Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:   

В периода от  20.05.2019г. до 21.05.2019г. след 18.30ч. фирма „Еко Агро“АД,  ще проведе третиране на ПШЕНИЦА с препарат Капало при доза 100мл./дка и карантинен срок 35 дни и Шерпа при доза 25мл./дка и карантинен срок 21 дни.

Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, в масив 33, на площ от 555 дка, срещу кафява ръжда и листна въшка.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Тодор Йорданов.