Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности
Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:
В периода от 20.05.2019г. до 26.05.2019г. от 18.00ч.  до 10.00ч. на следващия ден, ЗП Дияна Янева Панчева ще проведе третиране на ПШЕНИЦА с препарат Биатлон, при доза 5гр./дка и Танго супер, при доза 100мл./дка. Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна в масив 23 на площ от 28дка, отстоящ от населеното място 2 км. 
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Яни Панайотов Йосифов.