Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности
Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:
В периода от  16.04.2019г. до 22.04.2019г. от залез слънце до 10.00ч. на следващия ден  фирма ПТК „Карвуна“ гр.Каварна ще проведе третиране на рапица с препарат Терагард с карантинен срок 28 дни, при доза 70мл/дка. Третирането ще се извършва в масиви 34 и 28 на площ от 900дка, отстоящи от населеното място на 3км. и от съседно землище на 3км. За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Васил Канев Илиев.