Обяви и съобщения

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до САЛИ НЕДЖИПОВ САЛИЕВ

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 41/15.10.2019 г.     ДО САЛИ НЕДЖИПОВ САЛИЕВ ул. НЕФТЯНИК № 58, гр. КАВАРНА 9650         СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор –...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до КОСТАНТИНА ПАНТЕЛЕЕВА ДАНЕВА

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 40/15.10.2019 г.     ДО КОСТАНТИНА ПАНТЕЛЕЕВА ДАНЕВА ул. ПРОФ. КИРИЛ ПОПОВ/ВЪРБАН ГЕН № 46 ет. 2 ап. 7, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град       СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул....

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СТАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 39/15.10.2019 г.     ДО СТАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА ул. БЪЛГАРИЯ(ЧЕРВЕНОАРМЕЙСКА) № 34 вх. Б ет. 8 ап. 20, гр. КАВАРНА 9650        СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26, ...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до РАДОСТ ИВАНОВА БАЛДЕВА

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 38/15.10.2019 г.     ДО РАДОСТ ИВАНОВА БАЛДЕВА         ул. КРИЧИМ/ПЕТКО ЕНЕВ/ № 18 ет. 4 ап. 8, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град          СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ЖЕЧКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 37/15.10.2019 г.     ДО ЖЕЧКА ТОДОРОВА ИВАНОВА 4197 ж. кп. БАЛИК № 14 вх. Е ет. 6 ап. 11, гр. ДОБРИЧ 9300             СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица”...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до САВА ГЕОРГИЕВ ГАНЕВ

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 36/15.10.2019 г.     ДО САВА ГЕОРГИЕВ ГАНЕВ ул. БЪЛГАРИЯ(ЧЕРВЕНОАРМЕЙСКА) № 18 вх. А ет. 1 ап. 4, гр. КАВАРНА 9650      СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ПАРАСКЕВ ТОДОРОВ НЕДЯЛКОВ

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 35/15.10.2019 г.     ДО ПАРАСКЕВ ТОДОРОВ НЕДЯЛКОВ ул. ЗЛАТНА ДОБРУДЖА № 14 ет. 3 ап. 7, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град          СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до АЛБЕНА ДИМИТРОВА УЗОВА

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 34/15.10.2019 г.     ДО АЛБЕНА ДИМИТРОВА УЗОВА ул. ПОДВИС № 30 вх. Г ет. 8 ап. 111, гр. ВАРНА 9000   СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор –...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до АНГЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 33/15.10.2019 г.     ДО АНГЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ         ул. КРАЛЕВ ДВОР № 3 ет. 2 ап. 204, гр. БАНСКО 2770       СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДИАНА ЙОВЧЕВА ТРИЧКОВА

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 32/15.10.2019 г.     ДО ДИАНА ЙОВЧЕВА ТРИЧКОВА ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 8, гр. БЛАГОЕВГРАД 2700        СЪОБЩЕНИЕ    На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при...