Обяви и съобщения

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 12.05.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода 15.05.2020 г. от 18:00 до 22:00 часа фирма „УАИН-2015“...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 12.05.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода 15.05.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа фирма „УАИН-2015“...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 12.05.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода 15.05.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа фирма „УАИН-2015“ ЕООД ще...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 12.05.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 12.05.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:     В периода от 18.05.2020 г. до 20.05.2020 г. от 10:00 до...

Съобщение за извършване на дезинфекционни обработки на територията на община Каварна

Обяви и съобщения | 12.05.2020

Община Каварна съобщава, че във връзка с епидемиологичната обстановка в страната по отношение разпространението на COVID–19 и с цел опазване на живота и здравето на гражданите, на 14.05.2020 г. (четвъртък) ще бъде извършена повторна дезинфекция срещу патогенни микроорганизми на териториите за обществено ползване в населените места на територията на общината и във всички сгради, общинска...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 08.05.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 16.05.2020 г. до 21.05.2020 г. от залез слънце до 10:00 часа на...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 08.05.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 13.05.2020 г. до 16.05.2020 г. от залез слънце до 10:00 часа на...

Уведомление до собственици и ползватели на гаражи

Обяви и съобщения | 08.05.2020

Община Каварна уведомява всички собственици и ползватели на гаражи разположени: В паркинга до жилищен блок „Витоша“, с адрес гр. Каварна, ул. „България“ № 45 и кръстовището и с ул. „Ген. Гурко“; Северно от жилищен блок „Витоша“, с адрес гр. Каварна, ул. „България“ № 35, 37 и 39 Северно от жилищен блок „Витоша“, в дворовете на...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 07.05.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както...