Обяви и съобщения

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Сали Демиров Салиев

Обяви и съобщения | 12.11.2019

Изх. № 58/12.11.2019 г.   ДО САЛИ ДЕМИРОВ САЛИЕВ ул. КАЛИАКРА № 32, гр. КАВАРНА 9650     СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Димитричка Колева за връчване на Акт...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Велю Стефанов Моканов

Обяви и съобщения | 12.11.2019

Изх. № 56/12.11.2019 г.   ДО ЛЮБЕН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ ул. ИЗГРЕВ(В. БЛАГОЕВА) № 9, гр. КАВАРНА 9650   СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Димитричка Колева за връчване...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Любен Михайлов Михайлов

Обяви и съобщения | 12.11.2019

Изх. № 56/12.11.2019 г.   ДО ЛЮБЕН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ ул. ИЗГРЕВ(В. БЛАГОЕВА) № 9, гр. КАВАРНА 9650   СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Димитричка Колева за връчване...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Андон Василев Андонов

Обяви и съобщения | 12.11.2019

Изх. № 55/12.11.2019 г.   ДО АНДОН ВАСИЛЕВ АНДОНОВ ул. БОРЯНА № 6 вх. Б ет. 5 ап. 15, гр. ДОБРИЧ 9300     СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Димитричка...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" МАРИЯ АТАНАСОВА ПРАЩИЛОВА

Обяви и съобщения | 12.11.2019

ДО МАРИЯ АТАНАСОВА ПРАЩИЛОВА ж. кп. ИГЛИКА № 5 вх. А ет. 4 ап. 10, гр. ДОБРИЧ 9300       СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Димитричка Колева за...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" МАЯ ГЕОРГИЕВА ДОНЕВА

Обяви и съобщения | 12.11.2019

ДО МАЯ ГЕОРГИЕВА ДОНЕВА бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 93 вх. А ет. 6 ап. 49, гр. ВАРНА 9000         СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Димитричка...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СИЙКА СТОЯНОВА МАНДОВА

Обяви и съобщения | 12.11.2019

Изх. № 65/12.11.2019 г.     ДО СИЙКА СТОЯНОВА МАНДОВА ул. П. К. ЯВОРОВ № 1, гр. ДЕБЕЛЕЦ 5030           СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДИМИТЪР ДРАГАНОВ ПРАЩИЛОВ

Обяви и съобщения | 12.11.2019

Изх. № 64/12.11.2019 г.     ДО ДИМИТЪР ДРАГАНОВ ПРАЩИЛОВ ж. кп. ИГЛИКА № 5 вх. А ет. 4 ап. 10, гр. ДОБРИЧ 9300       СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до НИКОЛАЙ ЮЛИЯНОВ НИКОЛОВ

Обяви и съобщения | 12.11.2019

ДО НИКОЛАЙ ЮЛИЯНОВ НИКОЛОВ ул. ПОП ДИМИТЪР № 26, гр. ВАРНА 9000           СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Димитричка Колева за...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 04.11.2019

    Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна,...