Уведомление за растителнозащитни дейности

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:
В периода от 06, 07 и 08.04.2020 г. от 07:00 до 22:00 часа фирма „ЯНК-100“ ЕООД ще проведе третиране на ПШЕНИЦА с продукт за растителна защита/препарат, ФЛЕЙМ ДУО при доза 6 гр/дка няма посочен карантинен, БУЗ УЛТРА при доза 33 гр/дка с карантинен срок 28 дни, ДИАГОНАЛ при доза 100 мл/дка с карантинен срок 35 дни, срещу широколистни плевели.
Третирането ще се извършва в землището на гр. Каварна на площ от 515,00 дка., отстоящи от населеното място на 0,600 км.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Петър Петров.