Уведомление за растителнозащитни дейности

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:
В периода от 06, 07 и 08.04.2020 г. от залез слънце до изгрев слънце фирма „ЯНК-100“ ЕООД ще проведе третиране на ПШЕНИЦА с продукт за растителна защита/препарат, инсектицид ФАСТРИН 10ЕК при доза 15 мл/дка с карантинен срок 42 дни, срещу листни въшки.
Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна на площ от 515,00 дка., отстоящи от населеното място на 0,600 км.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Петър Петров.