Заповед № 164/ 18.03.2020 г. на кмета на община Каварна във връзка с усложняващата се епидемична обстановка

ЗАПОВЕД

№ 164/ 18.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, свързана с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България, моя Заповед № 153/14.03.2020 г. и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.

Контролът по изпълнение на разпоредените мерки в заповедта възлагам на РУ гр. Каварна към Министерство на вътрешните работи, Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението и Гранично полицейско управление – гр. Каварна и  ще упражнявам лично.
 
 
ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА
Кмет на Община Каварна