Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности от 25.05.2017г. до 26.05.2017г. от 07: 00 до 11:00 часа и след 18:30 часа за третиране на пшеница

 

ОБЩИНА  КАВАРНА

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР.КАВАРНА

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:  

От 25.05.2017г. до 26.05.2017г. от 07,00 до 11,00 часа и след 18,00 часа от фирма „ЕКО АГРО“ АД ще се проведе третиране на пшеница с препарати  Аканто 250СК и Ламбада 5ЕК. Третирането ще се извършва срещу кафява ръжда в масив 33 в землището на гр.Каварна на площ – 555дка, отстоящи от населеното място на 1-2 км.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря  Тодор Йорданов.