Отборът на СУ „Стефан Караджа” гр. Каварна е на второ място в областното ученическо състезание за защита при бедствия

IMG_0795.jpg

 

Отборът на СУ „Стефан Караджа” гр. Каварна се класира на второ място на провело се днес в гр. Добрич областното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации – Добрич 2018”.

Състезанието включва теоретическа и практическа част. Учениците показаха подготовката и уменията си за справяне с различни критични ситуации – земетресение, наводнение, замърсяване с промишлени отровни вещества, използване на индивидуални средства за защита, оказване на първа долекарска помощ и пожарна безопасност.