Кметът Нина Ставрева посрещна министър Нено Димов по повод изпълнението на проект за възстановяване на Понто-сарматските степи

IMG_5096.JPG (1)

 Кметът на община Каварна Нина Ставрева и министърът на околната среда и водите Нено Димов днес посетиха работните терени, на които се извършват дейности в района на община Каварна по проект за възстановяване на природно местообитание „Понто-сарматски степи“. 
„Този проект е пилотен и експериментален. Дейностите се правят за пръв път не само в България, но и в Европа, и се надявам, че всичко ще бъде извършено коректно и в срок. Надяваме се проектът да се окаже успешен, защото от правилното реализиране на дейностите зависи в голяма степен приключването на наказателната процедура“, каза Нина Ставрева. 
„200 хил. лв. сме отделили за този проект. България мина през наказателна процедура и беше осъдена от Съда на ЕС, за това че е нарушила естествените местообитания на понто-сарматските степи и една от мерките, които трябва да бъдат предприети и са договорени с ЕК е именно тяхното възстановяване по естествен и по антропогенен начин“, обясни министър Димов на кратък брифинг.
„Установените до момента видове са над 100 броя. Сред тях има и такива, които не са характерни за местообитанието. Срещнахме редки и защитени растения, някои от които са регистрирани и в Червената книга. Ще се извърши отстраняване на нехарактерната растителност и възстановяване на типичната такава.“ , това поясни д-р Касчиева.
Дейностите се изпълняват по проект Експериментално-възстановителни процеси на природен хабитат 62C0* "Понто-сарматски степи", финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Те се реализират на обща площ от 423 хектара чрез прилагане на мерки за опазване и възстановяване в рамките на защитена зона за местообитанията BG0000573 "Комплекс Калиакра".