Новини

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец март 2020 година

Новини | 20.03.2020

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, заседанията на постоянните комисии са неприсъствени за граждани и ще се провеждат при стриктно спазване на въведените изисквания.   КОМИСИЯ ДЕН И ДАТА ЧАС Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации вторник, 24 март 2020...

Заповед № 173/ 20.03.2020 г. на кмета на община Каварна за въвеждане на задължителни противоепидемични мерки на територията на Община Каварна

Новини | 20.03.2020

ЗАПОВЕД № 173/ 20.03.2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Областния координационен щаб към Областния съвет по здравеопазване и решението на Временния оперативен щаб за предприемане на мерки срещу...

Заповед № 164/ 18.03.2020 г. на кмета на община Каварна във връзка с усложняващата се епидемична обстановка

Новини | 18.03.2020

ЗАПОВЕД № 164/ 18.03.2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, свързана с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България, моя Заповед № 153/14.03.2020 г. и обявеното с Решение...

Телефон за подаване на информация от и за лица, пристигнали от страни, намиращи се в забранителен списък на Министерство на здравеопазването

Новини | 17.03.2020

Община Каварна обявавя следните телефони за подаване на информация от и за лица, пристигнали от страни, намиращи се в забранителен списък на Министерство на здравеопазването: +359 88 266 4020 +359 570 82076 Временно е забранено влизането на територията на Република България, считано от 00:00 часа на 18.03.2020 г. на граждани на: • Китайската народна република • Ислямска...

Отлага се изпълнението на графика на годишните технически прегледи на земеделска и горска техника

Новини | 17.03.2020

Във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България по повод  усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение с цел ограничаване на разпространението на вируса и защита на здравето на служителите Ви уведомяваме, че във връзка със...

Съобщение за отлагане на кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Новини | 17.03.2020

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на Република България и въведеното извънредно положение на територията на страната, Община Каварна уведомява, че насрочената за 19.03.2020г. кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата се отлага.  

Заповед на кмета на община Каварна за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Каварна, във връзка с последните указания на Областния оперативен щаб

Новини | 14.03.2020

ЗАПОВЕД № 153/ 14.03.2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и...

Заповед на кмета на община Каварна за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Каварна

Новини | 13.03.2020

ЗАПОВЕД № 152/ 13.03.2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и  във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на...

Заповед на кмета на община Каварна във връзка с Препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване на COVID-19 в административните структури в страната

Новини | 12.03.2020

ЗАПОВЕД № 149/ 12.03.2020 г.                     На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване на COVID-19 в административните структури в страната   НАРЕЖДАМ:   1. По отношение на дейността...

Община Каварна стартира набирането на кандидат-потребители и кандидати за домашни помощници по Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

Новини | 11.03.2020

        ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА   Осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са...