Новини

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец април 2020 година

Новини | 16.04.2020

КОМИСИЯ ДЕН И ДАТА ЧАС Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта вторник, 21 април 2020 г. 13:00 Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата вторник, 21 април 2020...

Заповед № 234/09.04.2020 г. на кмета на община Каварна във връзка с усложнената епидемична обстановка

Новини | 09.04.2020

ЗАПОВЕД № 234/ 09.04.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и във връзка с моя Заповед № 230/08.04.2020 г. НАРЕЖДАМ: Специалистите от отдел „Общинска собственост“, работещи на пазара да предоставят и...

Заповед № 231/08.04.2020 г. на кмета на община Каварна във връзка с усложнената епидемична обстановка

Новини | 08.04.2020

ЗАПОВЕД № 231/ 08.04.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и във връзка с получените указания на Министерство на здравеопазването, относно усложнената епидемична обстановка в страната НАРЕЖДАМ: 1. Изменям мои...

Заповед № 230/08.04.2020 г. на кмета на община Каварна във връзка с усложнената епидемична обстановка

Новини | 08.04.2020

ЗАПОВЕД № 230/ 08.04.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и усложнената епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната  НАРЕЖДАМ: 1. Да се създаде организация за...

Срокове за плащане на задълженията за данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за 2020 г.

Новини | 03.04.2020

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, Уведомяваме Ви, че в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. е приет и публикуван Закон за мерките и действията по време на извън­редното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно разпоредбата на § 26 от Закона за мерките и действията по време на извън­редното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., влизащ в...

Заповед № 208/31.03.2020 г. на кмета на община Каварна във връзка с усложнената епидемична обстановка

Новини | 31.03.2020

ЗАПОВЕД № 208/ 31.03.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната НАРЕЖДАМ: Забранявам разходките в градския парк, парка около спортна зала и всички обособени паркови...

Заповед № 200/ 27.03.2020 г. на кмета на община Каварна за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително

Новини | 27.03.2020

ЗАПОВЕД № 200/ 27.03.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и във връзка с получени указания на МЗ – писмо с Изх. №16-00-4/23.03.2020 г. относно  усложнената епидемична обстановка в страната НАРЕЖДАМ: 1. Изменям мои...

Община Каварна стартира дарителска кампания в подкрепа на общинската болница

Новини | 27.03.2020

Днес всички заедно трябва да преминем през изпитанието COVID–19. Най-голяма подкрепа търси здравната ни система и всички хора, чиито професионален  опит са гаранция на всички нас за адекватна медицинска грижа по време на пандемия. Това е сложна и трудна задача, изискваща съпричастност. Затова призоваваме всички, които имат възможност, да бъдат солидарни и да се включат в ...

Уведомление

Новини | 27.03.2020

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19  у нас, обявеното извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, от 27.03.2020г., до края на въведеното извънредно положение, всички курсове по републиканската, областната и общинската транспортна схема, възложени с квотата на община Каварна, временно се...