Услуги - Необходими документи, срокове, такси, образци

2131, 2397 - Издаване на дубликат на квитанция за платен данък

21.08.2016

Такса и срок за изпълнение на услугата: - Обикновена услуга / в рамките на 7 работни дни /  - 1.00 лв. на страница - Бърза услуга / в три дневен срок /   - 1.50 лв. на страница - Експресна услуга / в рамките на един работен ден / – 2.00 лв. на страница Необходими документи: - Искане по образец ; - Документ за самоличност.Пълномощно /при необходимост/-...

2124 - Издаване на копие от подадена данъчна декларация

21.08.2016

Такса и срок за изпълнение на услугата: - Обикновена услуга / в рамките на 7 работни дни /              - 1,00 лв./стр. - Бърза услуга / в три дневен срок /      - 1,50 лв./стр. - Експресна услуга / в рамките на един работен ден /   – 2,00 лв./стр. Необходими документи: - Искане по...

1998 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

21.08.2016

Такса и срок за изпълнение на услугата: - Обикновена услуга (7 работни дни)  - 5,00 лв. - Бърза услуга (в три дневен срок)   - 7,50 лв. - Експресна услуга (в рамките на един работен ден)   – 10,00 лв.  Необходими документи: - Искане по образец; - Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно (при необходимост) - представя се копие и...

2071 - Издаване на удостоверение за декларирани данни

21.08.2016

Такса и срок за изпълнение на услугата: - Обикновена услуга / в рамките на 7 работни дни /   -  5,00 лв. - Бърза услуга / в три дневен срок /       -  7,50 лв. - Експресна услуга / в рамките на един работен ден /   – 10,00 лв. Необходими документи: - Искане по образец ; - Документ за самоличност.Пълномощно /при...

2013, 2393, 2395, 2396 - Издаване на удостоверение за данъчна оценка

21.08.2016

Такса и срок за изпълнение на услугата: - Обикновена услуга   / в рамките на 7 работни дни /  - 15,00 лв. - Бърза услуга  / в три дневен срок /   - 22,50 лв. - Експресна услуга  / в рамките на един работен ден /   – 30,00 лв. Необходими документи: 1. Искане по образец; 2. Копие на документи, удостоверяващи собствеността. 3. Копие на...

Декларации - необходими документи и образци

21.08.2016

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижими имоти Срокове: ДНИ и ТБО се внася на две равни вноски  първата вноска        до 30 юни  втората вноска        31 октомври При заплащане на цялата сума  до 30 април ползвате 5 % отстъпка. Необходими документи: - Копие на...