НОВИНИ

Нови детски съоръжения за игра ще радват малките жители на Каварна

По инициатива на Община Каварна и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е обособена зона за занимания на открито с монтирани детските занимателни и развлекателни съоръжения. В обособено пространство, в двора на Общински детски комплекс в сградата, на който се помещава и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни са монтирани детска въртележка, маса за тенис, занимателни панели с игри от типа  морски шах,  ребуси и лабиринти. Целта е децата да  оставят за малко телефоните, да отделят повече време  за игра на открито, да се забавляват , да създават нови контакти. Апелът на към подрастващите е да пазят съоръженията, да не проявяват вандализъм, за да ги ползват за по дълго време.