Контакти

Телефонен указател на общинска администрация град Каварна

 

 

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

e-mail

Елена Балтаджиева

Кмет

0570 81818

Факс: 057085122

obshtina@kavarna.bg 

Георги Балтаджиев

Заместник-кмет "Европейски фондове и инвестиционна дейност"

0570 81813

0570 82134

g.baltadzhiev@kavarna.bg

Митко Недев

Заместник-кмет "Финанси и икономическо развитие"

0570 81814

mitko.nedev@kavarna.bg

Дарина Колишева

Секретар

0570 81815

0570 82064

088 7853019

sekretar@kavarna.bg

 

Звено за вътрешен одит

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Станимир Станчев

Ръководител на звено за вътрешен одит

0570 81837

088 9100015

v.odit@kavarna.bg

Мариян Енчев

Вътрешен одитор

0570 81837

 

 

 

Главен архитект

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Камен Жейнов

Главен архитект

0570 81820

088 9311303

arch@kavarna.bg

 

Обща администрация

Дирекция "Финансови дейности, правно, административно и информационно обслужване"

Отдел "Бюджет, финанси, счетоводство"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Станка Янева

Началник отдел

тел./факс

0570 82550

088 8289306

st@kavarna.bg

Неда Чобанова

Ст. счетоводител

0570 81836

 

 

Светлана Мирчева

Ст. счетоводител

0570 81833

 

 

Елена Василева

Счетоводител 

0570 81836

 

 

Донка Григорова 

Старши специалист "Човешки Ресурси"

0570 81839

 

 

Дияна Панчева

Счетоводител 

0570 81833

 

 

Галя Иванова

Специалист 

0570 81833

 

 

Гергана Червенкова

Специалист/касиер

0570 81805

 

 

 

Отдел "Обществен ред и контрол"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Галя Великова

Началник отдел

0570 81812

088 7000312

galya.velikova@kavarna.bg

Никола Николов

Специалист

0570 81835

 

 

Ясен Янакиев

Специалист

0570 81828

 

 

 

Отдел "Канцелария на кмета"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Паша Костова

Началник отдел

0570 81816

089 3331845

pasha.kostova@kavarna.bg

Галя Велчева

 Главен специалист

0570 81827

088 6622206

press@kavarna.bg

Нели Атанасова

Деловодител

0570 81804

 

 

Силвия Михайлова

Специалист

0570 81818

 

 

Николинка Карагюлиева

Специалист 0570 81816    

 

Отдел "Правно, административно и информационно обслужване"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Галина Стоянова

Началник отдел

0570 81823

088 5211233

it@kavarna.bg

Миглена Георгиева

Юрисконсулт

0570 81817

088 7853087

miglena.georgieva@kavarna.bg

Метин Хюсеин

Специалист

0570 81823

088 9100024

supervisor@kavarna.bg

Таня Табакова

Специалист 0570 81823    

 

Специализирана администрация

Дирекция "Устройство на територията, екология, инвестиционни и икономически дейности"

Отдел "Устройство на територията и инвестиции"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Светлана Иванова

Началник отдел

0570 81821

088 9311303

tus@kavarna.bg

Величка Димитрова

Ст. специалист

0570 81822

 

 

Валентина Ташева

Ст. специалист

0570 81822

 

 

Костадин Костов

Гл. специалист

0570 81810    

Стамат Стойчев

Ст. специалист

0570 81811

089 5521153

 

Николай Николов

Ст. специалист 0570 81811 089 5521153  

 

Отдел "Общинска собственост и икономическо развитие"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Павлина Алексиева Началник отдел 0570 81819   p.alexieva@kavarna.bg

Меглена Стойчева

 Гл.специалист

0570 81819

088 7852976 sobstvenost@kavarna.bg

Елена Костова

Специалист

0570 81819

 

 

Милена Димитрова

Специалист 0570 81819   tourism@kavarna.bg

Петър Михайлов

Специалист

0570 81806

 

 

Стоян Стоянов

Специалист

0570 81806

 

 

Маргарита Попова

Специалист

0570 81819

 

 

Пепа Георгиева

Специалист

0570 85411

 

 

Димитричка Христова

Специалист

0570 85411

 

 

 

Отдел "Екология и зелена система"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Елица Петрова

Началник отдел

0570 81829

088 7853115

ekologia@kavarna.bg

Петър Ялнъзов

Специалист

0570 81829

 

 

Царева Тоскова

Специалист

0570 81829

 

 

Надежда Стоянова

Специалист 0570 81829    

 

Отдел "Евроинтеграция и обществени поръчки"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Нина Илиева

Началник отдел

тел./факс
0570 82246

089 5520475

eu@kavarna.bg

Надя Трифонова Юрисконсулт

0570 81831

   

Радосвета Тодорова

Специалист

0570 81831

 

 

Боряна Димитрова

Специалист 0570 81831    

Eмилия Петкова

Специалист 057081831    
Дарина Драгнева Специалист

057081831

   

 

 

 

Отдел "Местни данъци и такси"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Мариана Попа

Началник отдел

тел./факс
0570 83193

088 6211277

mdt@kavarna.bg

Десислава Димова

Специалист

0570 81807

 

 

Радостина Георгиева

Специалист

0570 81807

 

 

Севджан Велиева

Инспектор

0570 81809

 

 

Димитричка Колева

Инспектор

0570 81808

 

 

Теодора Стефанова

Гл. специалист

0570 81808

 

 

Мая Антонова

Технически сътрудник

0570 81808

 

 

 

Дирекция "Гражданска регистрация, духовни и социални дейности"

Отдел  ГРАО

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Никола Ангелов

Началник отдел

тел./факс
0570 82272

088 7853041

grao@kavarna.bg

Силвия Василева

Гл. специалист

0570 81830

 

 

Веска Ялнъзова

Ст. специалист

0570 81830

 

 

Стефка Милчева

Ст. специалист

0570 81830

 

 

 

Отдел "Духовни и социални дейности"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Стоян Койнов

Началник отдел

0570 85041

088 7000310

kultura_kv@mail.bg

Иво Георгиев

гл.специалист

0570 81834

 

spim@kavarna.bg

Мария Тинева

ст.специалист

0570 81834

088 6211279

m.tineva@kavarna.bg

Любов Киорогло

ст. специалист

0570 83115

 

obrazovanie@kavarna.bg

Николина Петкова

Секретар МКБППМН

0570 82013

088 4644224

 

 

Отдел "Спорт и младежки дейности"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Пламен Георгиев

Специалист

0570 85567 089 3331844 plamen.georgiev@kavarna.bg

Йордан Йорданов

Изпълнител

0570 85567

 

 

 

Дежурни по ОбСС

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Валентин Александров

дежурен

0570 82076

088 2664020

omp@kavarna.bg

Живко Тодоров

дежурен

0570 82076

088 2664020

omp@kavarna.bg

Асен Асенов

дежурен

0570 82076

088 2664020

omp@kavarna.bg

Михаил Асенов

дежурен

0570 82076

088 2664020

omp@kavarna.bg

 

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Мария Леонидова

Психолог в Общински консултативен център по проблемите на децата и младежта

0570 82546

088 4771004

 

Коста Николаев

Здравен медиатор

0570 83291