2123-Издаване на удостоверение за категоризация на туристически обект – дубликат

Необходими документи:

Искане свободен текст

Срок за предоставяне:

14 дни

Цена на услугата:

100,00 лв.