2069-Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Необходими документи:

Искане

Копие от талон за регистрация на МПС

Удостоверение за извършване на таксиметров превоз

Удостоверение за липса на задължения от НАП

Удостоверение за водач на таксиметров автомобил

Удостоверение за техническа годност на ППС

Срок за предоставяне:

14 дни

Цена на услугата:

20,00 лв.