2050-Прекратяване на категорията на туристически обект

Необходими документи:

Искане свободен текст

Заповед за категоризация - оригинал

Удостоверение за категоризация на туристически обект - оригинал

Срок за предоставяне:

14 дни

Цена на услугата:

Безплатна