2048-Вписване на промените в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон и места за настаняване и издаване на удостоверения

Необходими документи:

Заявление

Заповед за категоризация – оригинал

Удостоверение за категоризация на туристически обет - оригинал

Документ, доказващ промените в обстоятелствата

Срок за предоставяне:

14 дни

Цена на услугата:

150,00 лв.