2035-Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

Необходими документи:

Искане свободен текст

Копие от талон за регистрация на МПС

Срок за предоставяне:

14 дни

Цена на услугата:

Безплатна