2012-Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения за паркиране

Необходими документи:

- Заявление

- Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК

- Снимка паспортен формат

Срок за предоставяне:

7 дни

Цена на услугата:

безплатна

Изтегли образец