РЕШЕНИЯ

Решения от 2022 г. на Общински съвет (мандат 2019-2023 г.)