Структура и Телефонен указател

Структура

Приета с Решение на ОбС №22 (Протокол № 4/29.12.2015г.) и променена с Решение на ОбС № 314 (Протокол № 23/30.05.2017г.)

Телефонен указател на общинска администрация град Каварна

    Име и фамилия Длъжност Телефон e-mail Елена Балтаджиева Кмет 0570 81818 Факс: 057085122 obshtina@kavarna.bg  Георги Балтаджиев Заместник-кмет "Европейски фондове и инвестиционна дейност" 0570...