640 293017 m6439Елена Матеева Балтаджиева

Приемен ден:

Понеделник от 13:00 до 19:00 часа.

Веднъж месечно в село Българево от 15:00 до 17:00 часа.

Телефон за връзка: 0570/ 8 18 18

E-mail: obshtina@kavarna.bg