ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2022 година

Име и фамилия Дата на подаване Декларация
Дарина Желязкова 06.01.2022 г. Изтегли
Калина Милчева 14.02.2022 г. Изтегли
Метин Хюсеин 15.02.2022 г. Изтегли
Диана Стефанова 02.03.2022 г. Изтегли
Красимир Митев 18.03.2022 г. Изтегли
Атанас Дончев 27.04.2022 г. Изтегли
Галина Стоянова 19.04.2022 г. Изтегли
Даниела Николова 28.04.2022 г. Изтегли
Маргарита Попова 15.04.2022 г. Изтегли
Силвия Христова 03.05.2022 г. Изтегли
Николай Кондов 17.05.2022 г. Изтегли
Анна Пейковска 09.06.2022 г. Изтегли
Людмила Николова 16.06.2022 г. Изтегли
Светослав Петков 02.06.2022 г. Изтегли
Ивелина Василева 01.08.2022 г. Изтегли
Йорданка Барганска 13.12.2022 г. Изтегли
Янка Карова 13.12.2022 г. Изтегли
Неда Чобанова 13.12.2022 г. Изтегли
Никола Николов 13.12.2022 г. Изтегли
Светлана Георгиева 14.12.2022 г. Изтегли
Галя Кърчева 21.12.2022 г. Изтегли