ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2022 година

Име и фамилия Дата на подаване Декларация
Дарина Желязкова 04.01.2022 г. Изтегли
Калина Милчева 04.02.2022 г. Изтегли
Диана Стефанова 09.02.2022 г. Изтегли
Атанас Дончев 14.03.2022 г. Изтегли
Даниела Николова 22.03.2022 г. Изтегли
Силвия Христова 08.04.2022 г. Изтегли
Анна Пейковска 30.05.2022 г. Изтегли
Людмила Николова 13.06.2022 г. Изтегли
Светослав Петков 09.05.2022 г. Изтегли
Ивелина Василева 01.07.2022 г. Изтегли
Йорданка Барганска 13.12.2022 г. Изтегли
Янка Карова 13.12.2022 г. Изтегли
Никола Николов 13.12.2022 г. Изтегли