Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2020 година

Име и фамилия Дата на подаване Декларация
Светла Стоянова 14.01.2020 г. Изтегли
Павел Станчев 12.02.2020 г. Изтегли
Павлина Алексиева 10.03.2020 г. Изтегли
Диляна Ангелова 22.04.2020 г. Изтегли
Павлина Андонова 27.04.2020 г. Изтегли
Мая Антонова 27.04.2020 г. Изтегли
Красимир Митев 30.04.2020 г. Изтегли
Станислава Парушева 05.05.2020 г. Изтегли
Красимира Русева 20.04.2020 г. Изтегли