ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2020 година

Име и фамилия Дата на подаване Декларация
Коста Николаев 06.01.2020 г. Изтегли
Павлина Алексиева 10.02.2020 г. Изтегли
Диляна Ангелова 23.03.2020 г. Изтегли
Павлина Андонова 01.04.2020 г. Изтегли
Красимир Митев 03.04.2020 г. Изтегли
Станислава Парушева 28.02.2020 г. Изтегли
Красимира Русева 05.05.2020 г. Изтегли
Александрина Атанасова 29.09.2020 г. Изтегли
Иван Даскалов 14.10.2020 г. Изтегли
Калин Георгиев 21.10.2020 г. Изтегли
Петър Георгиев 09.11.2020 г. Изтегли
Калинка Пенчева 22.10.2020 г. Изтегли
Васка Иванова 09.11.2020 г. Изтегли
Имрен Османова 01.12.2020 г. Изтегли
Севдалина Димитрова 04.12.2020 г. Изтегли
Димитър Димитров 08.12.2020 г. Изтегли