ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2018 година

Име и фамилия Дата на подаване Декларация
Величка Николова 30.05.2018г. Изтегли
Венета Арабова 07.06.2018г. Изтегли
Веселин Калинков 05.06.2018г. Изтегли
Веска Николова 06.06.2018г. Изтегли
Веска Ялнъзова 04.06.2018г. Изтегли
Галина Стоянова 05.06.2018г. Изтегли
Галя Великова 05.06.2018г. Изтегли
Галя Велчева 04.06.2018г. Изтегли
Галя Иванова 04.06.2018г. Изтегли
Георги Василев 06.08.2018г. Изтегли
Георги Кръстев 06.06.2018г. Изтегли
Гергана Червенкова 04.06.2018г. Изтегли
Дарина Колишева 01.06.2018г. Изтегли
Десислава Димова 21.05.2018г. Изтегли
Диана Манолова 01.06.2018г. Изтегли
Димитричка Колева 31.05.2018г. Изтегли
Димитричка Христова 08.06.2018г. Изтегли
Димитър Желязков 07.06.2018г. Изтегли
Дияна Панчева 04.06.2018г. Изтегли
Донка Григорова 04.06.2018 Изтегли
Елена Василева 07.06.2018г. Изтегли
Елена Костова 07.06.2018г. Изтегли
Елена Славова 07.06.2018г. Изтегли
Елица Замфирова 05.06.2018г. Изтегли
Елка Бахнева 08.06.2018г. Изтегли
Емилия Петкова 08.06.2018г. Изтегли
Жанета Недкова 31.08.2018г. Изтегли
Иванка Димитрова 07.06.2018г. Изтегли
Иво Георгиев 07.06.2018г. Изтегли
Илияна Василева 28.05.2018г. Изтегли
Йордан Баналиев 08.06.2018г. Изтегли
Костадин Костов 06.06.2-18г. Изтегли
Красимир Петров 11.06.2018г. Изтегли
Лилия Лазарова 06.06.2018г. Изтегли
Любов Киорогло 07.06.2018г. Изтегли
Маргарита Попова 05.06.2018г. Изтегли
Мариана Попа 14,05.2018г. Изтегли
Марийка Лазарова 06.08.2018г. Изтегли
Мария Тинева 06.06.2018г. Изтегли
Мария Христова 08.06.2018г. Изтегли
Мариян Енчев 05.06.2018г. Изтегли
Марияна Кирилова 08.06.2018г. Изтегли
Меглена Стойчева 08.06.2018г. Изтегли
Мери Амирова 07.06.2018г. Изтегли
Метин Хюсеин 07.06.2018г. Изтегли
Миглена Георгиева 08.06.2018г. Изтегли
Милен Стоянов 08.06.2018г. Изтегли
Милена Димитрова 07.06.2018г. Изтегли
Неда Чобанова 07.06.2018г. Изтегли
Нели Атанасова 04.06.2018г. Изтегли
Никола Ангелов 05.06.2018г. Изтегли
Никола Николов 07.06.2018г. Изтегли
Николай Николов 06.06.2018г. Изтегли
Николина Димитрова 08.06.2018г. Изтегли
Николинка Карагюлиева 06.06.2018г. Изтегли
Нина Илиева 07.06.2018г. Изтегли
Павел Дюлгерски 04.06.2018г. Изтегли
Петър Атанасов 29.08.2018г. Изтегли
Павел Станчев 04.06.2018г. Изтегли
Паша Костова 05.06.2018г. Изтегли
Пепа Георгиева 12.06.2018г. Изтегли
Петранка Стоянова 08.06.2018г. Изтегли
Петър Петров 07.06.2018г. Изтегли
Петър Ялнъзов 04.06.2018г. Изтегли
Радосвета Тодорова 08.06.2018г. Изтегли
Радостина Георгиева 31.05.2018г. Изтегли
Светлана Георгиева 31.05.2018г. Изтегли
Стойка Максимова-Димитрова 06.06.2018г. Изтегли
Светлана Мирчева 04.06.2018г. Изтегли
Севджан Велиева 30.05.2018г. Изтегли
Сезгин Мехмед 07.06.2018г. Изтегли
Силвия Василева 07.06.2018г. Изтегли
Стамат Стойчев 08.06.2018г. Изтегли
Станимир Станчев 08.06.2018г. Изтегли
Станка Янева 07.06.2018г. Изтегли
Стефка Милчева 04.06.2018г. Изтегли
Стойка Максимова 06.06.2018г. Изтегли
Стоян Йорданов 06.11.2018г. Изтегли
Стоян Стоянов 06.06.2018г. Изтегли
Таня Василева 08.06.2018г. Изтегли
Таня Табакова 17.05.2018г. Изтегли
Теодора Стефанова 31.05.2018г. Изтегли
Теофания Христова 06.11.2018г. Изтегли
Царева Тоскова 04.06.2018г. Изтегли
Ясен Янакиев 01.06.2018г. Изтегли